Berichten

Begunstigers gezocht voor Boek RHBS-MMS

Op 28 juni zijn we een actie gestart om het laatste ontbrekende stuk van de financiering van het gedenkboek rond te krijgen. Beoogd was 20 begunstigers te vinden die € 150,- willen bijdragen.De tegenprestatie is dat de begunstiger twee boeken ontvangt en naamsvermelding in het boek.

De stand op dit moment 27-08-2018 is dat er 14 begunstigers zijn. Daar zijn we heel blij mee, maar we zijn  er dus nog niet!

Nadere informatie staat in de brief die rondgestuurd is. Klik op deze link om de brief te openen: Begunstiger gedenkboek RHBS-MMS

150 jaar RHBS

De Reüniecommissie is druk bezig HBS-ers en MMS-ers op te sporen. We hebben uitgerekend dat er nog ongeveer 1200 HBS-ers en MMS-ers kunnen zijn. Heb je nog contact met met klas- of schoolgenoten? Maak ze attent op wat wellicht de laatste Reünie zal zijn of nodig ze uit te komen en op deze site het inschrijvingsformulier in te vullen. De inschrijving wordt vanaf half maart 2018 geopend.

We zijn allemaal boven de 65 jaar inmiddels. En we weten nu al dat een groot aantal van ons zijn die wel willen, maar niet kunnen komen vanwege hun hoge leeftijd en de daarmee gepaard gaande beperkingen.
In 2008 waren er 430 reünisten en in 2013 180. In 2008 waren er meer deelnemers die elkaar kennen vanuit hun eigen klas dan in 2013. Maar in 2013 was er veel meer contact door de klassen heen. We hebben toch allemaal op dezelfde school gezeten en daarom was het uitermate gezellig om elkaar te ontmoeten en te praten over het hier en nu met het gedeelde verleden op de HBS/MMS in Assen als verbindende factor.